First things first: heb je als fiere lid van de White Cliffs of Malle ondertussen je lidmaatschap nog niet verlengd of je kledij nog niet besteld? Log dan snel even in op onze website en klik in de titelbalk op 'LIDMAATSCHAP 2019': op maandag 3 december sluiten we de bestellingen af!
 
Verandering van spijs doet eten luidt het gezegde, en aan de opkomst te zien, zit daar zeker een grond van waarheid in: ruim 2/3e van de leden tekende present op onze 4e ledenavond die voor het eerst werd omgetoverd in een echt ledenfeest. De stuurgroep was uiteraard heel blij met de mooie opkomst: dit geeft tegelijk moed en appreciatie. Ook langs deze weg willen we dus graag onze fanatisch geëngageerde leden heel graag bedanken voor het vertrouwen in onze club! 
 
Vooraleer DJ Michelleke het feest op gang trapte, werd er nog kort tijd gemaakt voor onze algemene vergadering, het verslag vind je hier terug net als enkele kiekjes die Debby op de gevoelige plaats vastlegde toen de toestand zich er nog toe leende. 
 
Last but not least: ook onze sponsors werden nog eens in de bloemetjes gezet - in de vorm van een echte White Cliffs of Malle bol trappistenkaas - als dank voor hun trouwe steun aan onze vereniging.
 
 
 
 
 

Als de herfst in het land is, nemen wij traditiegetrouw de tijd om even terug te blikken op het voorbije sportjaar en kijken we met plezier vooruit hoe we onze leden nog meer samen kunnen doen sporten. Dit jaar was niet anders: op vrijdag 24/11 waren een zestigtal leden en kandidaat-leden getuige van een ontspannen avond waar het noodzakelijke gekoppeld werd aan het nuttige en het aangename. Sportief was 2017 een grand cru: jaar na jaar nemen meer leden deel aan onze kernactiviteiten en er werd weer aan karrevracht aan podiumplaatsen verzameld. De getallen tonen mooi hoe we de visie van de White Cliffs of Malle vorm geven: er werd beduidend meer samen gesport dan de jaren daarvoor.

Onze vereniging blaakt dan ook van het leven: een gezond ledenaantal met veel actieve deelnemers, financiën die onder controle zijn en dit alles onder leiding van een goeddraaiende stuurgroep.We legden de aanwezige leden ook een voorstel voor om onze vereniging om te vormen tot een vzw om hoofd te bieden aan de groeiende verantwoordelijkheid van onze stuurgroepleden. Dat dit alles gesmaakt werd door de aanwezigheden, bewijzen de resultaten van de stemming: het kasverslag, de kwijting van de stuurgroepleden alsook de benoeming van onze stuurgroepleden voor een nieuwe termijn van 3 jaar en de nieuwe statuten consistent met een vzw werden allemaal unaniem goedgekeurd.

 Als klap op de vuurpijl werd de avond opgeluisterd door een boeiende presentatie door Jean-Luc De Meyer over fietsposities: we kwamen te weten hoe een verkeerde positie op de fiets al snel leidt tot lichamelijke klachten en hoe we met goedkope tools reeds zicht kunnen krijgen op onze eigen werkpunten. Zeer verhelderend op een half uurtje...

We sloten de voorstelling af met het bedanken van onze sponsors voor het jarenlange vertrouwen in onze vereniging en verwelkomden 't Booke als nieuwe sponsor voor de toekomst. Onze avond was toen nog pril: ondersteund door een gratis vat Westmalle Trappist (met dank aan de brouwerij voor deze gift) werd er nog tot in de vroege uurtjes nagekaart. Op een succesvol en sportief 2018!

Login

Onthoud mij
White Cliffs of Malle vzw
Zetel: Hoogstraatsebaan 95, 2390 Malle
Ondernemingsnummer: 0685.489.201

Erkende sportvereniging