Als White Cliffs of Malle hechten wij veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy & recht op afbeelding worden gerespecteerd. In onze verklaring privacy & recht op afbeelding geven we heldere en transparante informatie geven over welke data we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy en recht op afbeelding te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je data.

Concreet heb je volgende rechten:

  • Recht op informatie (zoals onder meer contactgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond)
  • Recht op inzage en kopie
  • Recht op aanpassing
  • Recht op bezwaar (tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens)
  • Recht op verwijdering (om vergeten te worden)
  • Recht op intrekken van toestemming
  • Recht op overdraagbaarheid (om je persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen)
  • Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering (om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat jou aanzienlijk treft)
  • Recht op beperking van de verwerking

Login

Onthoud mij
White Cliffs of Malle vzw
Zetel: Hoogstraatsebaan 95, 2390 Malle
Ondernemingsnummer: 0685.489.201

Erkende sportvereniging

In samenwerking met