De Tripel van Malle is een obstacle run & bike die wordt georganiseerd door de White Cliffs of Malle vzw. Door inschrijving erkent elke deelnemer van een duo kennis genomen te hebben van het reglement en dit als bindend te aanvaarden.

 1. De minimumleeftijd om deel te nemen is 16 jaar voor de reeksen van de 12km en 18km. Vanaf 12 jaar kan er worden deelgenomen indien dit samen is met een volwassenen. Onder 12 jaar kan men niet deelnemen. 
 2. Enkel na betaling is je inschrijving officieel bevestigd.
 3. Je neemt steeds deel in duo, individuele deelname is niet mogelijk.
 4. Vul op je inschrijvingsformulier de juiste gegevens in, via deze weg kunnen we jou en je partner bereiken voor de start met eventuele laatste praktische info.
 5. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld en kan de inschrijving niet overgezet worden naar een ander evenement. Het is wel mogelijk je inschrijving over te zetten naar een andere persoon indien deze wijziging ten laatste op 28 oktober 2022 schriftelijk gemeld wordt aan de organisatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 6. De organisatie heeft voor de wedstrijd een BA-verzekering alsook een sport-ongevallenverzekering afgesloten. Op onze website vind je de waarborgen van deze polissen. We raden aan deze te raadplegen: de gedekte waarborgen zijn beperkt. Indien je dit nodig acht, raden wij aan een persoonlijke verzekering af te sluiten. Deelname aan de wedstrijd gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan behoudens wettelijke bepalingen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels en/of medische kosten. 
 7. Deelname aan de wedstrijd gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid. Er is geen medisch attest nodig om te mogen starten aan onze wedstrijd, deelname vereist evenwel een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een goede voorbereiding en een preventief sportmedisch onderzoek aan.
 8. De organisatie voorziet op de dag van de wedstrijd in een bewaakte fietsenstalling van 09u00 tot 13u30. De organisatie is evenwel niet verantwoordelijke voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
 9. In geval van inbreuk op volgende instructies, kan de organisatie overgaan tot een waarschuwing, tijdstraf, schrapping uit de uitslag of onmiddellijke diskwalificatie uit de wedstrijd. Tegen deze beslissingen van de organisatie is geen beroep mogelijk.
  • Veiligheidsinstructies van de organisatie dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.
  • Deelnemers dienen de parcoursaanduiding te respecteren.
  • Er kan enkel gefietst worden met een off-road fiets (MTB).
  • Elke deelnemer is gedurende de hele wedstrijd verplicht een helm te dragen.
  • Elkaar hinderen is niet toegestaan op het parcours of daarbuiten.
  • Het bezit en/of gebruik van stimulerende middelen is niet toegestaan.
  • Het is verboden om sportiviteitsregels te overtreden, zoals onder andere (niet-limitatieve lijst): vals spelen, asociaal gedrag, belediging van anderen in de breedste zin, ....
  • Kleding mag andere deelnemers niet in gevaar brengen (vb. ijzeren spikes).
  • Hulpmiddelen zijn niet toegestaan op het parcours.
  • Iedere deelnemer dient de attributen die worden gebruikt op een normale manier te gebruiken en zo terug te leggen zodat andere deelnemers niet worden gehinderd.
  • Duo's dienen binnen een straal van 15 meter van elkaar te blijven.
 10. De respectievelijke aanmeldingen/inschrijvingen sluiten 30 minuten voor elke reeks. Indien een van de deelnemers van een duo niet tijdig aanwezig is voor de aanmelding en/of de start van de wedstrijd, wordt de toegang tot de wedstrijd ontzegd.
 11. Bij diskwalificatie of weigering van toegang tot de wedstrijd, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld en kan de inschrijving niet overgezet worden naar een ander evenement. 
 12. Het parcours kan vooraf niet verkend worden.
 13. Er zijn geen limiettijden. Iedereen is welkom en iedereen is een winnaar.
 14. De eerste naam van het ingeschreven duo is de kapitein. De eerste loper draagt de tijdregistratiechip.
 15. De deelnemers krijgen een polsbandje met hun startwave. Enkel met dit bandje krijgen ze toegang tot de fiets- en startboxen.
 16. De prijsuitreiking van alle reeksen vindt plaats omstreeks 13u in de kantine van sportarena Mintjens. De dag na de wedstrijd is deze online op de website te raadplegen. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitslag.
 17. Indien de tijdsregistratie door overmacht niet heeft plaatsgevonden, is er geen recuperatie van inschrijvingsgeld mogelijk.
 18. Parkeren is enkel toegelaten op de voorziene parking.
 19. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden/overmacht (vb. extreem slecht weer) niet kan doorgaan, is de organisatie niet aansprakelijk voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement. De organisatie kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld in geval een alternatief evenement op een later tijdstip wordt aangeboden.

 

 

 

Hoofdsponsors

In samenwerking met

Volg ons op

White Cliffs of Malle vzw
Zetel: Hoogstraatsebaan 95, 2390 Malle
Ondernemingsnummer: 0685.489.201